Wybór przedmiotów

UWAGA !

SZANOWNI PAŃSTWO, STUDENCI III, IV I V roku 

Dokonaliście wyboru przedmiotu zapisując się na seminarium/wykład monograficzny. 

Na podstawie Państwa wyboru stworzone zostały grupy seminaryjne/ wykładowe, prowadzący zajęcia otrzymali listy z Państwa nazwiskami, jak również takie listy zostały dostarczone do dziekanatu.

Osoby, które nie dokonały wyboru w wyznaczonym terminie, zostały dopisane do grup w których były miejsca, informacje do których seminariów / wykładów  zostali Państwo przypisani znajdują się w sekretariacie Instytutu Psychologii, osoby zainteresowane powinny kontaktować się z panią mgr Natalią Walczak w celu ustalenia informacji. 

Gdybyście Państwo nie otrzymali zaproszenia na seminarium / wykład proszę o indywidualny kontakt e-mailowy z prowadzącym zajęcia.

Dyrekcja Instytutu Psychologii