19 stycznia 2021

Zapisy na zajęcia

UWAGA

Szanowni Państwo,
drugiego lutego 2021 roku otrzymaliście informację o konieczności wyboru seminarium monograficznego (III i IV rok studiów) oraz wykładów monograficznych (V rok studiów) – część z Państwa tego wyboru dokonała.

16 lutego 2021 roku otrzymaliście kolejną wiadomość – informację o tym, że zgodnie z planem studiów powinniście Państwo dokonać wyboru seminariów lub wykładów, jak również informację, że „Termin dokonania wyboru został przedłużony do 19 lutego 2021 roku. Osoby, które nie dokonają wyboru, zostaną przypisane do grup z najmniejszą liczbą osób.”

W konsekwencji dokonania lub niedokonania przez Państwa wyboru, osoby, które dokonały wyboru znalazły się w odpowiednich grupach zgodnych z ich wyborem i zainteresowaniami, natomiast osoby, które tego wyboru nie dokonały zostały przypisane do zajęć.

Warto podkreślić, że wykłady i seminaria  nie są przypisane do specjalności, a udział w nich jest okazją do poszerzania horyzontów.
Ze względów organizacyjnych i regulaminowych  (planowanie zajęć i stosowna liczebność grup) – NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZENOSZENIA SIĘ DO INNYCH GRUP WYKŁADOWYCH CZY SEMINARYJNYCH.

Łączę wyrazy szacunku
w imieniu Dyrekcji Instytutu Psychologii
dr Anna Góralewska-Słońska


 

Zapraszamy Państwa, studentów Psychologii do zapoznania się z ofertą proponowanych seminariów oraz wykładów monograficznych.

  • 3 rok, 6 semestr, tryb: stacjonarny i niestacjonarny: 

Szczegółowy opis przedmiotów oraz sylabusy można znaleźć tutaj:
1. IA – Psychologia uzależnień
2. IB – Lęk społeczny
3. IC – Psychologia sportu

  • 4 rok, 8 semestr, tryb: stacjonarny i niestacjonarny: 

Szczegółowy opis przedmiotów oraz sylabusy można znaleźć tutaj:
1. IIA – Psychologia decyzji kadrowych
2. IIB – Destrukcyjne schematy przystosowawcze
3. IIC – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

  • 5 rok, 10 semestr, tryb: stacjonarny i niestacjonarny: 

Szczegółowy opis przedmiotów oraz sylabusy można znaleźć tutaj:
Wykład Monograficzny I:
1. IA: Współczesne problemy psychologii
2. IB: Psychologia rehabilitacji

Wykład Monograficzny II:
1. IIA: Psychologia bliskich związków i relacji
2. IIB: Stres, adaptacja i jakość życia

 

WAŻNE INFORMACJE!
Ze względu na specyfikę organizacji zajęć zdalnych i chęć uniknięcia sytuacji problemowych związanych z procesem tworzenia grup, prosimy o przemyślany wybór i potraktowanie deklaracji wyboru jako ostatecznej decyzji.

 

ZAPISY NA ZAJĘCIA: 
– możliwość zapisu na zajęcia zakończyła się 19.02.2021 r. 

W razie pytań prosimy o kontakt:

mgr Natalia Walczak,
tel. +48 68 328 73 11