29 października 2020

Dobre praktyki uczestnictwa w zajęciach zdalnych realizowanych na kierunku Psychologia

Dobre praktyki uczestnictwa w zajęciach zdalnych realizowanych na kierunku Psychologia

Instytut Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Stan zagrożenia epidemicznego oraz konsekwencje wynikające z ogłoszonych obostrzeń wymagają dostosowania zasad etycznych specyficznych dla zawodu psychologa do aktualnej sytuacji związanej z uczestnictwem w zajęciach zdalnych.

Zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego, który powinien być wykonywany ze szczególną dbałością o zasady etyczne realizowane już na etapie kształcenia psychologicznego.

Treści poruszane w trakcie zajęć zdalnych, tak samo jak ma to miejsce w przypadku zajęć stacjonarnych, stanowiące warsztat pracy psychologa, powinny być traktowane jako szczególnie wrażliwe, tym samym kierowane są wyłącznie do osób uczestniczących w zajęciach. W trakcie zajęć zarówno studenci, jak również wykładowcy mogą dzielić się własnymi doświadczeniami, w związku z tym w trakcie uczestniczenia w zajęciach zdalnych powinno się dołożyć starań w celu zachowania poufności przytaczanych wypowiedzi. Treści te nie powinny być dostępne dla osób z zewnątrz oraz powinny być postrzegane w kategoriach tajemnicy zawodowej. Materiały prezentowane przez wykładowców objęte są prawami autorskimi. Nie mogą być kopiowane oraz udostępniane bez zgody osoby prowadzącej zajęcia. Dotyczy to również materiałów prezentowanych przez studentów, które stanowią część realizowanych zajęć. Nagrywanie i upublicznianie wizerunku osób uczestniczących w zajęciach zdalnych jest niezgodne z prawem, podobnie jak upublicznianie nagrań realizowanych na potrzeby zajęć.

Ponadto pragnąc zachować jak najwyższy poziom odbioru oraz przekazywania prezentowanych treści podczas zajęć, a także zminimalizować niedogodności mogące wynikać z samej formy zdalnego nauczania wszyscy uczestnicy powinni zachować standardy i kulturę przystającą społeczności akademickiej w trakcie uczestnictwa w zajęciach.