Podsumowanie konferencji – Fundacji Black Butterflies oraz Instytutu Psychologii UZ.

Dnia 25 listopada  2020 roku, odbyła się konferencja on-line „Budowanie procesu reintegracji osób z chorobą nowotworową z otoczeniem” zorganizowana przez  Fundację Black Butterflies, przy współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Urzędu Miasta Zielona Góra w ramach projektu „Aktywizacja do życia osób chorych i ich rodzin w chorobach nowotworowych i po chirurgii onkologicznej poprzez działania terapeutyczne, psychologiczne i arteterapię”.

Konferencję otworzyła Dyrektor Instytutu Psychologii w Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Iwona Grzegorzewska. Pierwsza głos zabrała Wioletta Gasztoł-Kupiec, podopieczna fundacji Black Butterflies, która przedstawiła doświadczenia własne związane z chorobą oraz rolę Fundacji  Black Butterfliesw jej osobistym procesie zdrowienia w wystąpieniu zatytułowanym „Moja droga od choroby do zdrowia i jakie przeszkody na niej spotkałam”. Kolejną prelekcję wygłosiła mgr Natalia Skrzyczewska psycholog Fundacji Black Butterflies, współpracująca z Uniwersytetem Zielonogórskim, w prezentacji skoncentrowała się na znaczeniu motywacji w powrocie jednostki do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Interesujące wystąpienie dr n. med. Marka Szwieca, Ordynatora Oddziału Onkologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze na temat „Wyzwań onkologicznych w dobie pandemii” poruszyło istotne kwestie wyzwań będących wynikiem pandemii koronawirusem SARS-CoV-2. C stawianych zarówno pacjentom onkologicznym jak i służbie zdrowia. Następna prelegentka, kosmetyczka współpracująca z Fundacją Black Butterflies Aneta Szpak-Korycka, omówiła problematykę szczególnych potrzeb dermatologicznych osób cierpiących na choroby nowotworowe koncentrując uwagę na tym, jaki jest związek pielęgnacji kosmetycznej z psychiką pacjentów onkologicznych, jak odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne mogą wzmocnić poczucie własnej wartości pacjentów onkologicznych.

Psycholog Pamela Świątek, absolwentka psychologii UZ, zatrudniona w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze w referacie „Zwlekanie z podjęciem diagnostyki a strategie radzenia sobie w chorobie onkologicznej”, poruszyła ważną kwestię dotyczącą badań diagnostycznych, przedstawiła także sposoby radzenia sobie z chorobą nowotworową przez osoby zdiagnozowane. Instytut Psychologii UZ, reprezentował psycholog i psychoterapeuta mgr Piotr Przybylski z Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju, który omówił zespół zmęczenia chorobą nowotworową (ZZN), skoncentrował się istocie zespołu, wyjaśnił jak sobie z nim radzić, zwracając szczególną uwagę na strategie zaradcze, jakie mogą podejmować osoby, dotknięte ZZN.

Ostatnie konferencyjne wystąpienie pt.: „Akceptacja zmian, jakie zaszły w ciele podczas choroby. Wpływ samoakceptacji na relacje osoby chorej z jej otoczeniem” przedstawiła projektantka mody i założycielka Fundacji Black Butterflies Ewa Minge, która zaprezentowała studium przypadku pacjentów, u których na skutek choroby onkologicznej i jej leczenia powstały trwałe zmiany w organizmie. Prelegentka zogniskowała swoją wypowiedź na treściach związanych z konstruktywnymi sposobami radzenia sobie ze zmianami, pozwalającymi na podtrzymanie pozytywnej samoceny i zachowanie relacji społecznych.

Na zakończenie wolontariuszka Fundacji Black Butterflies Dominika Czajka, pełniąca rolę prowadzącej konferencji: „Budowanie procesu reintegracji osób z chorobą nowotworową z otoczeniem”, podsumowała wystąpienia przedmówców i przedmówczyń i skupiła się na prezentacji roli kończącej się konferencji jak i innych tego typu przedsięwzięć, jako działań wspierających osoby zmagające się z chorobą nowotworową, rodziny osób jak i społeczności w których te osoby funkcjonują, a także ważne dla społeczeństwa, które może w sposób bardziej adekwatny reagować na potrzeby osób chorych dzięki poznaniu ich świata.

* Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Miasta Zielona Góra

<< POBIERZ W WERSJI .PDF>>