31 sierpnia 2018

Perspektywa Terapii Uzależnień

Perspektywy terapii uzależnień – między teorią a praktyką

10 lat istnienia Oddziału Terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

 

RAMOWY PLAN KONFERENCJI

 

Data:  11.10.2018 r. (czwartek)

Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski

Cel konferencji:   prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych i działań praktycznych z zakresu psychologicznych aspektów resocjalizacji i   leczenia uzależnień oraz jego efektywności w przypadku osób osadzonych.

Tematyka konferencji dotyczy problemów z pogranicza psychologii klinicznej i resocjalizacji. Omawiane będą zagadnienia związane z podatnością na uzależnienia, z ich  obrazem klinicznym,   współwystępowaniem uzależnień i innych zaburzeń psychicznych oraz problemami terapii w kontekście izolacji więziennej.

Konferencja ma aspekt edukacyjny,  ponieważ jej celem jest pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów uzależnień, motywacji do zmiany osób osadzonych,  zrozumienie czynników odpowiedzialnych za efektywności terapii  osób osadzonych oraz prezentacja dobrych praktyk wypracowanych na oddziale terapeutycznym w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.

Program

9.00- 9.45  –  Rozpoczęcie, wystąpienia okolicznościowe

9.45 – 11.15 – Wykłady plenarne i dyskusja

prof. Beata Pastwa- Wojciechowska : W jakim kierunku zmierzamy, czyli pomiędzy zidentyfikowaniem złożonych problemów a znalezieniem skutecznych rozwiązań w procesie resocjalizacji

prof. Lidia Cierpiałkowska: Technika i relacja terapeutyczna a efektywność terapii osób uzależnionych od alkoholu

11.15-11. 45 – przerwa kawowa

11.45 – 13.15  – wykłady plenarne i dyskusja

prof. UZ Iwona Grzegorzewska: Czy uzależnienie ma płeć?

prof. UŁ Jan Chodkiewicz: Badania i terapia osób uzależnionych od alkoholu z perspektywy osobistych doświadczeń

13.15 – 14.00 – przerwa na lunch i pokaz służby więziennej i antyterrorystów

14.00-15.30 – sesja ZK Krzywaniec

14.00- 14.15 Film o Zakładzie Karnym w Krzywańcu

14.15-14.45 ppor. Piotr Hamera: Ewolucja systemu penitencjarnego na przestrzeni 100 lat polskiego więziennictwa.

14.45-15.15 kpt. Barbara Dudzik- Moczulska, mjr Ewa Moczulska: Skazany na zmianę- podstawowe aspekty terapii uzależnień prowadzonej w warunkach izolacji penitencjarnej -w perspektywie 10- lecia funkcjonowania Działu Terapeutycznego Zakładu Karnego w Krzywańcu.

15.15- Podsumowanie konferencji

 

Zgłoszenie :

 

Proszę przesłać zapytanie w formie maila  z podanym imieniem, nazwiskiem, miejscem pracy (afiliacją)

 

Kontakt: dr Marzanna Farnicka, E-mail: m.farnicka@wpps.uz.zgora.pl

 

Wpisowe: 10 zł z dopiskiem konferencja Krzywaniec
 nr konta: Bank Millenium:
PL 85 1160 2202 0000 0002 8474 4132

Komunikat 1 do pobrania tutaj
Komunikat 2 do pobrania tutaj