24 lipca 2017

Kontakt

Instytut Psychologii
Uniwersytet Zielonogórski

Al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
A-16 / p. P106

Sekretariat
Instytutu Psychologii

mgr Natalia Walczak
tel.: +48 68 328 73 11
email: sekretariat@psychologia.wns.uz.zgora.pl
sekretariat czynny w godzinach: 07:00-15:00