24 lipca 2017

O Instytucie

 

Instytut Psychologii powstał w ramach Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu w kwietniu 2015 roku, odpowiadając tym samym na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów i stwarzając nowe możliwości rozwoju. Jednak historia psychologii w Zielonej Górze rozpoczęła się dużo wcześniej i sięga powstania w roku 1971 Wyższej Szkoły Pedagogicznej, w której od początku działalności funkcjonował Zakład Psychologii. W roku 2001, wraz z powstaniem Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zakład został przekształcony w Pracownię Psychologii w ramach Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji, by następnie na okres od lipca do września 2014 roku wrócić do swojej pierwotnej struktury, otwierając tym samym drogę dla powstania Katedry w październiku 2014, a następnie Instytutu.

Na chwilę obecną w Instytucie Psychologii zatrudnionych jest 27 pracowników, skupionych w sześciu zakładach oraz trzech pracowniach: Zakładzie Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju, Zakładzie Psychologii Pracy i Zarządzania, Zakładzie Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej, Zakładzie Psychologii Rozwoju Człowieka, Zakładzie Psychologii Osobowości, Zakładzie Psychologii Poznawczej oraz Pracowni Metodologii Badań Psychologicznych, i Pracowni Psychologii Społecznej.

Dzięki zaangażowaniu pracowników obecnego Instytutu, Władz Rektorskich i Dziekańskich oraz osób i instytucji współpracujących, od października 2014 roku utworzony został kierunek studiów Psychologia, na który przyjętych zostało ponad 200 osób (łącznie w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym).

Dla studentów uruchomione są cztery specjalności, mające umożliwić edukację w zakresie wybranej dziedziny psychologii stosowanej  – praktycznej: Psychologii klinicznej, Psychologii pracy, organizacji i zarządzania, Psychologii edukacyjnej i wychowawczej oraz Psychologii zdrowia seksualnego.

Realizacja praktycznego podejścia do psychologii jest możliwa także dzięki współpracy w ramach zawartych porozumień z liczną grupą interesariuszy zewnętrznych.