18 listopada 2020

Biblioteka Testów Instytutu Psychologii UZ

Biblioteka Testów Instytutu Psychologii jest czynna w dniach:

  • wtorek od 9:00 do 14:00,
  • środa od 9:00 do 11:30,
  • piątek od 9:00 do 11:30.

W Bibliotece można wypożyczać podręczniki do testów, natomiast kwestionariusze do badań studenci są zobowiązani zakupić we własnym zakresie, we współpracy z promotorem lub prowadzącym zajęcia (szczegółowe zasady zakupu testów znajdują się na stronie https://www.practest.com.pl).

Uwaga!
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, do biblioteki testów można zgłosić się osobiście po wcześniejszym kontakcie e-mailowym z mgr Natalią Skrzyczewską w celu ustalenia konkretnego terminu spotkania.

Adresy do kontaktu e-mailowego:

  • bibliotekatestowpsychologicznych@wns.uz.zgora.pl
  • bibliotekatestow@wns.uz.zgora.pl 

Spis Testów

Korzystanie z zasobów Biblioteki Testów Instytutu Psychologii UZ, wymaga zapoznania i zaakceptowania Regulaminu Biblioteki Testów Instytutu Psychologii UZ [dokument poświadczający zapoznanie się z Regulaminem, podpisywany jest jednorazowo w momencie wypożyczania zasobów bibliotecznych].

Regulamin Biblioteki Testów Instytutu Psychologii UZ znajdą Państwo << TUTAJ >>