CSR Masters – działaj z Henklem!

III edycja konkursu „CSR Masters – działaj z Henklem!”

Masz pomysł na projekt społeczny? Masz pomysł na inicjatywę kulturalną lub edukacyjną?

Zbierz 2-4 osobową studencką drużynę (mile widziane gdy należą do różnego typu zrzeszeń studentów, np. kół naukowych, organizacji studenckich, samorządów studenckich), wymyśl projekt, a Henkel pomoże Ci w jego realizacji.

Do wygrania granty o wartości 5.000 zł!

Wystarczy opracować projekt działań i wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.csrmasters.pl dołączając do niego krótką prezentację.

Zgłoszenia przyjmowane są do 09.02.2020 r.

Już teraz! Do dzieła!

W konkursie zgłaszamy projekt, który w realny sposób przyczyni się do wsparcia bliskich Wam społeczności – stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,jak również przedszkoli, szkół podstawowych i średnich oraz placówek oświatowo-wychowawczych.
Opracujcie koncepcję projektu społecznego w kategorii:

 • społeczeństwo,
 • ekologia,
 • kultura

obejmującego takie zagadnienia jak:

 • działania prospołeczne,
 • prozdrowotne
 • ekologiczne
 • edukacja i kultura.

Na przykład:

 • inicjatywy społeczno-kulturalne aktywizujące starsze osoby,
 • warsztaty edukacyjne w szkołach, świetlicach
 • remont sali zabaw w wybranej placówce,
 • zajęcia artystyczne,
 • pomoc dla Młodzieżowego Klubu ………,
 • wsparcie dla osób przebywających w instytucjach związanych z ochroną zdrowia,
 • i tym podobne propozycje zależne od Was i Waszej kreatywności!

Każdy zespół może zgłosić do konkursu jeden projekt.

Zasady, harmonogram, regulamin, przykłady projektów z poprzednich edycji konkursu na: www.csrmasters.pl